Rozpoznaj i wypisz nazwy krain wchodzących w skład nizin środkowopolskich.Uwaga nazwy krain mogą się powtarzać.
1.Jej częścią jest Kotlina Warszawska ____________________
2.Ma doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa ____________________
3.Przepływa przez nią Warta _________________
4.Znaczną część niziny zajmują bagna Biebrzy i Narwi_____________________
5.Nad Odrą,ważnym szlakiem transportowym,leżą miasta : Wrocław,Opole,Brzeg,Oława ______________________
6.Warszawa i Łódź są największymi miastami tej krainy ________________
7.Jest częścią krainy leżącej na obszarze trzech państw : Polski,Białorusi i Ukrainy ________________________
8.Należy do najcieplejszych krain w Polsce _____________________
9.Dwie sąsiednie krainy słabo przekształcone przez człowieka ,to ___________________i ____________
10.Dużym bogactwem tej krainy są rudy miedzi.
Proszę o szybkie rozwiązanie i pozdrawiam gorąco :)

2

Odpowiedzi

2010-03-17T16:25:20+01:00
1.Nizina Srodkowomazowiecka
2.Nizina Śląska
3.Nizina Wielkopolska
4.Puszcza Białowieska,Nizina Podlaska
5.Nizina Sląska
6.Nizina Mazowiecka
7. Polesie Lubelskie
8.Nizina Śląska
9.Nizina Podlaska i Polesie Lubelskie,Nizina Północnopodlaska i Południowopodlaska
10.Nizina Śląska
Liczę na naj i pozdro:)mam nadzieję że się przydałam.
26 4 26
2010-03-17T16:26:25+01:00
1. n. mazowiecka
2. n slaska
3. n. poludniowowielkopolska
4.n. polnocnopodlaska
5.n. slaska
6.n mazowiecka
7 p. lubelskie

8 n. slaska
9
10n, slaska
5 4 5