A) 3/8(trzy ósme) * (-0,9) * (-16/3(minus szesnaście trzecich) * 10=???
b) 5* (-0,25) * 0,2 *(-4)=???
c) (-2,5) * 0,2 * (-10) *2=???
d) (-6) * (-4/7(minus cztery siódme) * 2/5(dwie piąte) * (-7) * 5/12(pięć dwunastych)=???
e) (-1 1/2(minus jeden i jedna druga) * 0,06 * (-2/3(minus dwie trzecie) *100=?

PROSZĘ POMÓŻCIE MI!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:15:10+01:00
A) 3/8*(-0,9)*(-16/3)*10=18
b) 5*(-0,25)*0,2*(-4)=1
c) (-2,5) * 0,2 * (-10) *2=10
d) (-6)*(-4/7)*(2/5)*(-7)*(5/12)=-4
e) (-1,5)*0,06*(-2/3)*100=6