Odpowiedzi

2010-03-17T16:26:22+01:00
Oddzielna grupę stanowiła ludność miast tworząca stan mieszczański , zajmująca ... Paziowie uczyli się zasad służby rycerskiej i posługiwania się bronią. ... Na dworach władców wykształciła się swoista kultura dworska : przebywało tam wielu ... Przeważająca kultura ludowa u schyłku średniowiecza była zróżnicowana