Odpowiedzi

2010-03-17T16:35:58+01:00
W krajach wysoko rozwiniętych poziom usług jest znacznie lepszy niż ich poziom w krajach biednych np turystyka (ekskluzywne kurorty wypoczynkowe) oraz opieka medyczna ( w krajach wysoko rozwiniętych jest na dużo lepszym poziomie niż w biednych krajach)
2010-03-17T16:42:29+01:00
Kraje słabo rozwinięte;
-mała liczba osób zatrudnionych w tym sektorze
-silne zróżnicowanie w poszczególnych krajach np.wysoko rozwinięte usługi turystyczne w krajach tzw. ''monokultury turystycznej'
-ze względu na małe zasoby finansowe brak działalności naukowo -badawczej,bankowości,firm ubezpieczeniowych,
-wytwarzanie niewielkiego odsetka PKB

Kraje wysoko rozwinięte
-wysokie zatrudnienie w tym sektorze
-usługi silnie wyspecjalizowane
-pojawienie się bezrobocia technologicznego,polegającego na wypieraniu ludzi przez maszyny
-wytwarzanie zdecydowanej większości PKB