Odpowiedzi

2010-03-17T16:36:42+01:00
Charity organizations are very helpful for the poor and homeless people. Collect money for the noble goals that save people's lives. Very often organizes charity campaigns to convince people that these organizations are very much needed in the country. Some people lack the basic necessities of life, these organizations help them. Charity organizations unite people and teach them to help. I think that charities are a necessary component of every society.

Organizacje charytatywne są bardzo pomocne dla ubogich, bezdomnych ludzi. Zbierają pieniądze na szczytne cele, które ratują ludziom życie. Bardzo często organizują kampanie charytatywne, aby przekonać ludzi, że te organizacje są bardzo potrzebne w państwie. Niektórym ludziom brakuje podstawowych środków do życia, takie organizacje pomagają im. Organizacje charytatywne łączą ludzi i uczą ich pomagać. Myślę, że organizacje charytatywne są niezbędnym elementem każdego społeczeństwa.