1.Rozwiąż równanie.
a) -5x-5=5
b)jedna druga x +4=6
c)0,6- trzy czwarte x = - jedna trzecia
d)3x-4=5x +2
e) 7-2x = 7x-2
f) dwie trzecie (6x-90 = 12
g) jedna dziesiąta (25x -40) +2 = trzy czwarte (8x+12) -9

2. Rozwiąż nierówność.
a) 4x -2 < 6
b) jedna piąta x > 6- cztery piąte x
c)25 >x+10
d) -2x -4 > -5x +5
e) 4 ( jedna druga x - trzy czwarte) < 0
f) 3-2 ( x -5) > 4(2x+1) -1
g) 3(4x -1) + 2 ( 5x +1) < 10

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:34:37+01:00
1.
a) -5x-5=5 / +5
-5x=5+5
-5x=10 / :5
-x=2 / : (-1)
x= -2

b)½x+4=6 /-4
½x=6-4
½x=2 / :½
x=4
c)0,6-¾x=-⅓ / - 0,6
-¾x=-⅓-0,6
-¾x=-0,33-0,6
-¾x=-0,93
0,75x=-0,93 / : 0,75
x= -1,24

d)3x-4=5x +2 / -5x,+4
3x-5x=2+4
2x=6 /:2
x=3

e)7-2x = 7x-2 / -7,-7x
-2x-7x=-2-7
9x= 9 / :9
x=0

reszty nie umiem ;)