Otrzymaj 3 sposobami zapisując równania cząsteczkowe i jonowe
I sposób
Metal aktywny + kwas -> sól + wodór
II sposób
Tlenek metalu + kwas -> sól + woda
III sposób
Wodorotlenek metalu + kwas -> sól + woda

a)
azotan (V) żelaza (II)
b)
siarczan (IV) ołowiu (IV)
c)
fosforan (V) wapnia

Daję "najlepszą" :) i dziekuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:32:30+01:00
A)Fe(NO3)2
1. Fe + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + H2
Fe + 2H+ + 2NO3- --> Fe2+ + 2NO3- + H2

2. FeO + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 + H2O

3. Fe(OH)2 + 2HNO3 --> Fe(NO3)2 +2H2O
Fe2+ + 2OH- + 2H+ + 2NO3- --> Fe2+ + 2NO3- + 2H2O


b)Pb(SO3)2
1. Pb + 2H2SO3 --> Pb(SO3)2 + 2H2
Pb + 4H+ + 2SO3- --> Pb4+ 2SO3- + 2H2

2. PbO2 + 2H2SO3 --> Pb(SO3)2 + 2H2O

3. Pb(OH)4 + 2H2SO3 --> Pb(SO3)2 + 4H2O
Pb4+ + 4OH- + 4H+ + 2SO32- --> Pb4+ + 2SO3- + 4H2O


c)Ca3(PO3)2
1. 3Ca + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 3H2
3Ca + 6H+ 2PO43- --> 3Ca2+ + 2PO43- + 3H2

2. 3CaO + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 3H2O

3. 3Ca(OH)2 + 2H3PO4 --> Ca3(PO4)2 + 6H2O
3Ca2+ 2OH- + 6H+ + 2PO43- --> 3Ca2+ 2PO43- + 6H2O