181. Asia kupiła swojej mamie „Wiersze wybrane” W. Szymborskiej. Postanowiła sama wykonać ozdobne
opakowanie z kolorowego papieru. Ile cm2 papieru potrzebuje na jego wykonanie, jeŜeli tomik wierszy
ma wymiary: 14 cm x 21 cm x 5 cm, a na zakładki naleŜy doliczyć 15%?

1

Odpowiedzi

2010-03-18T20:52:39+01:00
(21cm × 5cm) × 2 + (21cm × 14cm) × 2 + (14cm × 5cm) × 2 = 210cm² + 558cm² + 140cm² = 908cm²
908cm + 908 × 15% = 908cm² + 136,2cm² = 1044,2cm²
ODP: Asia potrzebuje 1044,2cm² kolorowego papieru.
1 1 1