Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T09:04:06+01:00
1.Podziału dziejów Ziemi na ery i okresy dokonano na podstawie pojawiania się zwierząt w danym czasie. Badaczom posłużyły do tego skamieniałości.
2.W erze: prekambr na Ziemi pojawiły się pierwsze organizmy żywe: sinice. Były to bakterie żyjące w głębiach oceanicznych. Pod koniec prekambru wydźwignięte spod powierzchni oceanów fragmenty lądów połączyły się w jeden kontynent. W paleozoiku nastąpił bujny rozój organizmów żywych. Rozpoczęła się w tedy pierwsza orogeneza zwana kaledońską, a także orogeneza hercyńska. W tej erze rozpoczęła się wędrówka kontynentów. Mezozoik rozpoczął się ok. 250mln lat temu i właśnie wtedy zaczęły powstawać morza, gromadziły się bogate złoża, żyły wtedy dinozaury oraz rozpoczęła się orogeneza alpejska. W kenozoiku ukształtował się współczesny kontynent. Nastąpił bujny rozkwit organizmów, a także pojawił się człowiek.
3.Orogeneza:
kaledońska-paleozoik
hercyjska-paleozoik, część ery mezozoicznej
alpejska-mezozoiczna i kenozoiczna.

Proszę bardzooo:)
Liczę na naj:)
3 5 3