Bardzo pilne
proszę o przetłumaczenie zdani z użyciem czasu Present Perfect
oto zdania
1.Znam ja odkąd tu przyjechała.
2. Nie widzieliśmy wujka Marka odkąd wyjechał z Nowego Yorku.
3. Do tej pory odłożyliśmy 15000 dolarów.
4. Nie miałem ostatnio zbyt wiele wolnego czasu.
5. Paweł jest nieobecny w szkole od piątku.
6. Pan Kowalski jest naszym szefem od 5 lat.
7. Jak długo znasz Pana Malinowskiego.
8. Czy Jan już wyjechał.
9. Karol nie wrócił jeszcze z Warszawy.
10. Nigdy nie byłem tu wcześniej.
11. Czy już wypiłaś kawę.
12. Nigdy nie słyszałem tej piosenki.
13. Betty już posprzątała swój pokój.
14. Właśnie umyłem ręce.

z góry dzia
pozdrawiam :)

2

Odpowiedzi

2010-03-17T16:26:56+01:00
1. I know her since I came here.
2. We have not seen my uncle since Mark left New York
3. So far, have postponed $ 15,000.
4 I did not last too much free time.
5 Paul is absent from school on Friday
6. Mr. Smith is our boss for 5 years.
7 How long do you know ...

Prosze :)

2010-03-17T16:43:51+01:00
1) I know her since I came here.
2) We have not seen Mark since he left his uncle in New York.
3) So far, have postponed $ 15,000.
4) I did not last too much free time.
5) Paul is absent from school on Friday.
6) Mr. Smith is our boss for 5 years.
7) How long do you know your Malinowski.
8) Does John had already left.
9) Charles is not back yet from Warsaw.
10) I ve never been here before.
11) Have you drunk the coffee.
12) I have never heard this song.
13) Betty has clean your room.
14) I just washed your hands.
1 5 1