Odpowiedzi

2010-03-17T16:33:28+01:00
Oczywiście trzeba bronić i nie dopuścić do tego, aby tak było, że to Polska jest odpowiedzialna za zagładę Żydów. To wina Niemców ! Ten stereotyp krąży dlatego, że te getta znajdowały się w polskich miastach, co nie było naszą winą, jako że Polaków.
Gdyby ktoś mnie o to posądził, na pewno zareagowałbym . Wspomniałabym takie postaci jak Irena Sendler, która uratowała ponad 1000 żydowskich dzieci z getta i była za to prześladowana.
1 2 1
2010-03-17T16:39:46+01:00
Ten zarzut jest całkowicie bezpodstawny.
Żydów mordowali Niemcy, którzy okupowali polskie ziemie.
Polacy nie mieli w tej sprawie nic do powiedzenia.
Tysiące Polaków było zaangażowanych w ukrywanie żydowskich
rodzin mimo,że za pomoc udzielaną Żydom groziła kara śmierci.
W innych, okupowanych przez Niemców państwach, nie groziła kara śmierci za pomoc Żydom.
Duża liczba Polaków straciła życie za ukrywanie Żydów.
Wśród osób, które otrzymały miano "sprawiedliwy wśród
narodów świata " większość stanowią Polacy.
Żydów zwożono do obozów zagłady, znajdujących się na
terenach polskich pod okupacja niemiecką ,z całej Europy.
Można by zatem zarzucić Francuzom czy np. Włochom współudział w wymordowaniu Żydów, bo pozwolili na ich wywózkę do miejsc kaźni.
4 4 4