Planeta nowa 2 . zadanie 1/ 70 . zamaluj ramki z określeniami charakteryzującymi sytuację gospodarczą Europy. ( Europa wytwarza około 1/4 produktu światowego brutto.)

(usługi stanowią 65%europejskiego pkb)
(kraje europy środkowo-wschodniej są lepiej rozwinięte gospodarczo od państw europy zachodniej)
(kraje zachodnioeuropejskie wytwarzają aż 40% pkb kontynentu)
(na europę przypada około 45%wartości śwaitowych obrotów handlowych)
(większość krajów europejskich osiągnęło wysoki stopień rozwoju społecznego wg wskaźnika HDI)
(na europę przypada około30% światowej produkcji energii elektrycznej )
(większość krajów europy wschodniej osiągnęła wysoki stopień rozowju społecznego wg wskaźnika Hdi)

1

Odpowiedzi

2010-03-17T19:17:55+01:00
Zamalowane będą;
*usługi stanowią 65% europejskiego pkb
*Na Europę przypada ok 45%wartości światowych obrotów handlowych
*Na Europę przypada ok 30%światowej produkcji energii elektrycznej
36 4 36