Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T19:06:28+01:00
Sukcesy II RP:
-uchwalenie ustaw zasadniczych:
1)mała konstytucja-1919
2)konstytucja marcowa-1921
3)nowela sierpniowa- 1926
4)konstytucja kwietniowa-1935
-rozwój kultury,literatury i nauki
-reformy Eugeniusza Kwiatkowskiego i Władysława Grabskiego
-budowa portów w Gdyni
-budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP)
-Polska polityka zagraniczna:
*układy z Rumunią,Wielką Brytanią,Francja
*układy o nieagresji z Niemcami i Związkiem Radzieckim
*uznanie Gdańska za wolne miasto pod protektoratem Ligi Narodów
*dość dobra pozycja Polski w Lidze Narodów


Porażki II RP:
-podział Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego
-zamach na pierwszego prezydenta IIRP Gabriela Narutowicza
-ciągłe zmiany rządów
-przewrót majowy w 1926r.zorganizowany przez Józefa Piłsudzkiego
-rządy autorytarne(przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą,wprowadzoną przez konstytucję kwietniową z 1935)
-podwójne umowy o nieagresji z Niemcami i ZSRR
2 5 2