( jedna właściwa odpowiedz)
1. Sekwencja zdarzeń, jakie nastąpiły po ujawnieniu mordu w kwietniu 1943r, zadecydowała o przełomie w stosunkach pomiędzy ZSRR i rządem londyńskim. Formalnym wyrazem pogorszenia relacji było:
a) zatrzymanie aprowizacji dla armii gen. Andesa
b)pogorszenie losu Polaków więzionych w łagrach
c) przyspieszenie prac nad stworzeniem polskiej armii, podlegającej dowództwu sowieckiemu
d) zerwanie stosunków dyplomatycznych

2. Podaj przybliżoną datę odkrycia masowych mogił w lesie katyńskim przez polskich robotników przymusowych, pracujących dla III Rzeszy. ( dzień, miesiąc i rok )

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:31:57+01:00
Myślę, że odpowiedź b.

na 2 nie znam odpowiedzi.