Zad 1:
Dla podanych zw. chemicznych (tlenek sodu, azot, chlorowodór, amoniak) przyporządkuj charakterystyczne dla nich wiązania chemiczne (wiązanie kowalencyjne spolaryzowane,wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane)

Zad 2:
a) w cząsteczce azotu występuje wiązanie ..........,gdyż.....

b) w cząsteczce bromowodoru występuje wiązanie ........ gdyż...

c) w cząsteczce bromku baru występuje wiązanie ......, ponieważ .......

Zad3:
Wypisz podane wzory cząsteczek do odpowiednich wiązań
wzory: Br2, MgCl2, CO2, O2, F2, NaBr, H2S, NH3,KCl

wiązanie jonowe
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane

PILNE DAM NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:32:31+01:00
Tlenek sodu jonowe
azot kowalencyjne niespolaryzowane(atomowe)
chlorowodór kowalencyjne spolaryzowane
amoniak kowalencyjne spolaryzowane


Zad 2:
a) w cząsteczce azotu występuje wiązanie kowalencyje
(atomowe),gdyż wystepuje wspolna para i nie jest przesunieta w rzadna strone

b) w cząsteczce bromowodoru występuje wiązanie kowalencyje spolaryzowane gdyż...wystpeuje wspolna para ktora jest przesunieta w jedna strone

c) w cząsteczce bromku baru występuje wiązanie jonowe, ponieważ elektrony przechodza, jedno jest dodatnie dgugie ujemne


wiązanie jonowe KCl, NaBr, MgCl2
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane F2,O2,Br2
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane NH3, CO2,H2s