Podaj nazwę parku narodowego w Polsce, w którym byłeś albo który znasz np.z programów telewizyjnych.Napisz krótko,jakie cechy przyrody mogły zdecydować o jego utworzeniu. weż pod uwagę:piękno krajobrazu,gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie,niezwykłe formy rzezby terenu

3

Odpowiedzi

2009-10-26T17:40:12+01:00
Park Narodowy Pieniński
O Wyrzeźbionych w skałach jaskiniach zadecydowała woda ponieważ gdy płynie się Dunajcem widać jak skały wiszą nad wodą i mogą w każdym momencie spaść.
2 3 2
2009-10-26T17:46:49+01:00
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY utworzony w 1973 r.

Flora:
-1000 gatunków grzybów
-250 gatunków mchów
-780 gatunków roślin naczyniowych
Fauna:
-rys
-zubr
-jelen
1 5 1
2009-10-26T18:02:52+01:00
Ojcowski Park Narodowy, utworzony w 1956

Ważniejsze zabytki
* Ruiny średniowiecznego Zamku w Ojcowie
* Późnorenesansowy Zamek w Pieskowej Skale
* Kaplica "Na Wodzie"
* Pustelnia bł. Salomei na Grodzisku
* Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Wł. Szafera

flora
1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i ok. 200 rodzajów porostów.
4 gatunki roślin prawnie chronionych, wśród nich m. in: róża alpejska, brzoza ojcowska, kruszczyk błotny i rdzawoczerwony, gnidosz rozesłany, goryczuszka orzęsiona, kosatka kielichowa, listera jajowata, rokitnik zwyczajny, skrzyp olbrzymi, zerwa kulista. Przedstawicielami flory stepowej są wiśnia karłowata, aster gawędka, ostnica Jana

fauna

Liczbę występujących tu gatunków zwierząt szacuje się na 11 tys., opisano do tej pory ok. 6 tys. Bardzo charakterystyczną dla OPN grupą zwierząt i będącą jego symbolem są zamieszkujące jaskinie nietoperze – występuje ich tutaj aż 17 gatunków (w całej Polsce jest 21 gatunków), najczęstszymi są nocek duży i podkowiec mały. Z większych ssaków występują: sarna, zając szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, tchórz zwyczajny, gronostaj, bóbr europejski, borsuk, orzesznica, piżmak. Stwierdzono występowanie 120 gatunków ptaków, w tym 94 lęgowe, m in. są to: bocian czarny, pluszcz, zimorodek, puszczyk, jastrząb gołębiarz, sowa uszata, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, dzikie gołębie; gołąb grzywacz i turkawka, mysikrólik. Na zimę przylatują: czeczotki, jemiołuszki i kwiczoły. Z płazów występują: traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, żaba trawna, rzekotka drzewna i inne. Gady reprezentowane są przez: zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą, gniewosza plamistego.

Najpospolitszymi gatunkami ryb są żyjące w wodach Sąspówki oraz Prądnika pstrąg potokowy i pstrąg tęczowy. Z rzadkich ślimaków warto wymienić dużego pomrowa błękitnego i wielkiego. Najliczniejsze są owady (opisano ich tu ponad 5 tys. gatunków)

Występuje tu aż 218 gatunków zwierząt prawnie ochronionych.

1 5 1