Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-26T17:48:37+01:00
W 1925r. Niemcy wcmoniły swoją pozycję podpisaniem paktu o nienaruszalności granic Francji i Belgii, pakt został podpisany w Locarno. Niemcy nie zgodziły się natomiast złożyć takiej obietnicy Polsce i Czechosłowacji. Sytuacja międzynarodowa Polski uległa zagrożeniu wywołania zaniepokojeniem. Polacy zrozumieli, że traktat w Locarno jest porozumieniem państw zachodnich z Niemcami na zmianę granic Polski w przyszłości, na korzyść Niemców. Niemcy nadal byli zainteresowani przyłączeniem ziem polskich do swojego państwa, szczególnie Polaków do państw zachodnich, a głównie do Francji, która była naszym sojusznikem na mocy układu z 1921r. Polacy na arenie międzynarodowej zostali odtrąceni, nie liczono się z ich zdaniem.
2 5 2