DAJĘ NAJ :*****

1. W czasie kwesty zebrano do puszki 150 zł. Wśród 41 zebranych monet była tylko jedna zlotówka, a poza tym tylko dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ile byłe dwuzłotówek, a ile pięciozłotówek.?

2.Krzyś rozbił skarbonkę i policzył, że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł,1zł, 50 gr i 20gr.Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek, a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek. dwudziestogroszówek było 10. Ile było monet w skarbonce.?


( rozwiązywać jako równania) ; ))

Jak ktoś zrobi jednoo to nie szkodzii ; ]]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:42:56+01:00
1.
x-2zł
y-5zł
x+y+1=41
x+y=41-1
x+y=40
x=40-y

2x+5y+1zł=150
2x+5y=150zł-1zł
2x+5y=149
2*(40-y)+5y=149
80-2y+5y=149
3y=149-80
3y=69/:3
y=23

x=40-23
x=17

odp.dwuzłotówek było 17,a pięciozłotówek 23
2.
x - liczba 1zł
½x - liczba 2zł
2x - liczba 0,5zł
10 - liczba 0,2zł

x+2*½x+0,5*2x+0,2*10=32
x+x+x+2=32
3x=30 /:3
x=10 - liczba 1zł
10:2=5 - liczba 2zł
2*10=20 - liczba 0,5zł
10+5+20+10=45

spr:10+2*5+0,5*20+0,2*10=10zł+10zł+10zł+2zł=32zł
odp:W skarbonce było 45 monet