1.w jakich stanach mogą występować różne ciała?
2.na czym polega dyfuzja i jaka role odgrywa?
3.czym się różnią siły spójności od sił przylegania?
4.co to jest napięcie powierzchniowe wody?
5.czym chrakteryzują się ciała stełe,cieczei gazy?
6. jak zbudowane są kryształy?
7.jakie są jednostki masy?
8.podaj przykłady skupienia ciała!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:01:00+01:00
1. W stanie stałym, ciekłym lub gazowym.
2. Dyfuzja polega na samorzutnym rozprzestrzenianiu się cząsteczek z obszarów o dużej koncentracji do obszarów o małej koncentracji. Może zachodzić zarówno w gazach, cieczach, jak i w ciałach stałych. Najwolniej dyfuzja zachodzi w ciałach stałych, najszybciej zaś w gazach.
6. Kryształy powstają w przyrodzie w sposób naturalny. Są tworami o płaskich ściankach, ale regularnych kształtach, np. sześcianów, graniastosłupów. Niejednokrotnie maja piękne barwy i połysk.
4 2 4