Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T16:44:52+01:00
Jan Paweł drugi dużo uwagi poświęcał pracy w swoich naukach.
tu masz dokładniej:
SŁOWA JANA PAWŁA 2 :*
"(…)Z pracy swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo."
5 3 5