Wypisać z podanego fragmentu poniżej środki stylistyczne ?
Pan Tadeusz Księga VIII Zajazd

"Już naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga
Błysnęła; już ich tysiąc, już milijon mruga.
Kastor z bratem Polluksem jaśnieli na czele,
Zwani niegdyś u Sławian: Lele i Polele;
Teraz ich w zodyjaku gminnym znów przechrzczono,
Jeden zowie się L i t w ą, a drugi K o r o n ą.

Dalej niebieskiej W a g i dwie szale błyskają;
Na nich Bóg w dniu stworzenia (starzy powiadają)
Ważył z kolei wszystkie planety i ziemie,
Nim w przepaściach powietrza osadził ich brzemię;
Potem wagi złociste zawiesił na niebie:
Z nich to ludzie wag i szal wzór wzięli dla siebie.

Na północ świeci okrąg gwiaździstego S i t a,
Przez które Bóg (jak mówią) przesiał ziarnka żyta,
Kiedy je z nieba zrucał dla Adama ojca,
Wygnanego za grzechy z rozkoszy ogrojca."

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:57:14+01:00
Epitety, np. wagi złociste, gwieździste sito

Hiperbola (wyolbrzymienie): przepaście powietrza

Zdanie parenetyczne (zdanie w nawiasie, niby wtrącone, a jednak mające duże znaczenie): starzy powiadają

Powtórzenie: W pierwszej strofie powstarza sie słowo "już" (zabieg celowy)