Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T16:52:37+01:00
Nagonasienne rozmnażane są za pomocą wiatru. Pyłki uwalniają się z szyszek męskich w ogromnych ilościach i roznoszone są przez wiatr. Niektóre z nich dzięki prądom powietrza dostają się na niedojrzałe szyszki żeńskie. Ziarnko pyłku, które osiadło na szyszce żeńskiej, wypuszcza łagiewkę pyłkową, ta zaś toruje sobie drogę do komórki jajowej w archegonium trawiąc tkankę gametofitu żeńskiego. Następnie komórka we wnętrzu ziarna pyłku dzieli się tworząc dwa niezaopatrzone w wici plemniki, zwane też jądrami plemnikowymi ziarna pyłku lub po prostu jądrami plemnikowymi albo jądrami generatywnymi. Jedno z nich łączy się z komórką jajową tworząc zygotę, czyli zapłodniona komórkę jajowa. W wyniku podziałów i różnicowania się zygoty powstaje wielokomórkowy zarodek sporofitu sosny w nasieniu.
Rozmnażanie okrytonasiennych jest związane z wytwarzaniem kwiatów.
Każdy owocolistek jest zróżnicowany na trzy strefy: znamię, na które pada pyłek, szyjkę, przez którą musi przerosnąć łagiewka pyłkowa, oraz zalążnię, w której znajduje się jeden lub większa liczba zalążków. Każdy zalążek zawiera gametofit żeński i tkanki pomocnicze. Po zapłodnieniu komórki jajowej zalążek przekształca się w nasienie. Owocolistki mogą występować oddzielnie lub zrastać się w jedną strukturę – słupek. Wszystkie owocolistki kwiatu łącznie, zarówno oddzielnie, jak i zrośnięte, nazywamy słupkowiem.

Każdy zalążek występujący w zalążni zawiera megasporocyt (komórkę macierzystą megaspor), który przechodzi mejozę i wytwarza cztery haploidalne magaspory (makrospory). Trzy z nich zanikają, a pozostała megaspora dzieli się mitycznie i rozwija w gametofit żeński, zwany także woreczkiem zalążkowym. Woreczek zalążkowy zawiera osiem haploidalnych jąder, w tym jedno jądro komórki jajowej i dwa jądra biegunowe. Komórka jajowa i jądra biegunowe uczestniczą bezpośrednio w procesie zapłodnienia. Woreczki pyłkowe w główce pręcika zawierają mikrosporocyty (komórki macierzyste mikrospor). Z każdego mikrosporocytu w wyniku mejozy powstają cztery haploidalne mikrospory. Każda zaś mikrospora rozwija się w gametofit męski, zwany też ziarnkiem pyłku. Pyłek przeniesiony na znamię słupka właściwego kwiatu kiełkuje, wytwarzając cienką łagiewkę pyłkową, która wrasta poprzez szyjkę do zalążni. Komórka wewnątrz ziarna pyłku dzieli się, tworząc dwie nieruchliwe gamety męskie, zwane jądrami plemnikowymi ziarna pyłku lub po prostu jądrami plemnikowymi. Oba jądra plemnikowe uczestniczą w zapłodnieniu.
liczę na naj i pozdrawiam:) Nie musisz przepisywać wszystkiego wystarczy że wybierzesz te najważniejsze rzeczy.
1 5 1
2010-03-17T16:52:49+01:00

Rośliny okrytonasienne :Kwiaty w swej budowie zawierają część żeńską (słupek) i część męską (pręcik). Zadaniem słupka jest przyjęcie pyłku na znamię oraz zabezpieczenie zalążków procesu zapłodnienia przed czynnikami środowiska zewnętrznego. Z zalążni powstaje owoc, chroniący rozwijające się nasienie przed utratą wody, a także wspomagający rozsiewanie się nasion. Aby zapłodnienie mogło się odbyć, pyłek z pylników musi zostać przeniesiony na znamię słupka. U większości roślin okrytozalążkowych dochodzi do zapylenia krzyżowego, czyli zapylenia pyłkiem innej rośliny tego samego gatunku. Mogą być zapylane przez wiatr, zwierzęta i wodę.
Wiem tylko o okrytonasiennych :D