1 napisz w postaci cząsteczkowej równania jonowe reakcji zobojętniania.
a) Ca²⁺ + 2 OH⁻ + 2H⁺ + 2 NO₃⁻ -> Ca ₂⁺ + @ NO₃⁻ + @ H₂O
b) 3 Li⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄²⁻ -> 3Li⁺ + PO₄³⁻ + 3 H₂O
2. Podaj dwa przykłady równania reakcji zapisanych w postaci cząsteczkowej, których równanie w postaci skróconej można zapisać : H⁺ + OH⁻ -> H₂O

1

Odpowiedzi

2010-03-17T17:16:00+01:00
Zad1.
a) Ca(OH)2 +2HNO3--->Ca(NO3)2 + 2H2O
b)3LiOH + H3PO4--->Li3PO4 +3H2O
zad2.
HNO3 +NaOH--->NaNO3 +H2O
HCl+ KOH--->KCl + H20
2 5 2