180. W wysyłkowej księgarni internetowej Kamil zamówił "Trylogię" H. Sienkiewicza. Cena zestawu ksiąŜek
wynosiła 125,20 zł. Ile zapłaci Kamil, jeŜeli skorzysta z rabatu w wysokości 20%?
A) 25,04 zł B) 100,16 zł C) 150,24 zł D) 125,00 zł

2

Odpowiedzi

2010-03-17T16:46:44+01:00
X = 125,20 - 125,20*20%
x = 125,2 - 0,2 * 125,2
x = 125,2 - 25,04
x = 100, 16 zł

ODP: B) 100,16 zł
2010-03-17T16:47:51+01:00
100% = 1.00
20% = 0.20
1.00 - 0.2 = 0.8 = 80% Kamil zapłaci 80% ceny 125.20 zł

125.20 x 0.8 = 100.16 zł

Odp.: Kamil zapłaci 100.16 zł