Za rozwiązanie wszystkich zadań dam naaj. ale trzeba to zrobić poprawnie. prosze także o rozwiązywania .!

zadanie 1
Jaką objętość ma budynek szkolny, jeśli ma kształt prostopadłościanu o wysokości 11 m

A. 35200m³ B. 17600m³ C. 70400 m³ D. 52800m³

zadanie 2
Od września do gimnazjum będzie uczęszczało 250 uczniów, z czego 57,2% to chłopcy . Uzupełnij zdanie: Do gimnazjum będzie uczęszczało ... chłopców

zadanie 3
Ada zaprosiła łącznie 15 osób, przy czym o trzech chłopców więcej niż dziewcząt. Jeśli liczbę chłopców zaproszonych przez Adę oznaczysz literą x, to czy obliczysz ją , rozwiązując równanie x+x+3= 15 ?

TAK czy NIE

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:52:33+01:00
Zad. 1
Według mnie nie można rozwiązać, ponieważ nie jest podana długość ani jednej krawędzi podstawy. Bez tego nie da się obliczyć objętości prostopadłościanu.
Zad. 2
250 * 57,2% = 25 * 572/100 = 25 * 5,72 = 143
Do gimnazjum będzie uczęszczało 143 chłopców.
Zad. 3
TAK