Nazwij wyrażenia algebraiczne:

a) a+2
b)2a-b(do potęgi drugiej)
c)(3ab)do potęgi drugiej
d)2a(3x-1)
e)4a-5b(do )
f)4,5x(do drugiej )+2b
g)2x(do drugiej)-3 przez 5
h)(a-b)(do potęgi trzeciej)
i)(5a+c)do drugiej
j)x(do drugiej)przez 3-1,5a
k)p(do trzeciej)-4q(do czwartej potęgi)
l)(3+2b)do trzeciej
m)(a<do drugiej potęgi>-1) (x<do drugiej>-2)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:02:38+01:00
A) suma a i 2 /albo a zwiększone o 2
b) różnica iloczynu 2 i a i b
c) kwadrat iloczynu 3 a i b
d) iloczyn iloczyna 2 i a i różnicy iloczynu 3 i x i 1
e) kwadrat różnicy iloczynu 4 i a i 5 i b
f) suma kwadratu iloczynu 4,5 i x i iloczynu 2 i b
g) iloraz kwadratu różnicy iloczynu 2 i x i 3 i 5
h) szescian różnicy a i
i) kwadrat sumy iloczynu 5 i a i c
j) iloraz kwadratu x i różnicy 3 i iloczynu 1,5 i a
k) różnica sześcianu p i czwartej potęgi iloczynu 4 i q
l) sześcian sumy 3 i iloczynu 2 i b
m) iloczyn różnicy kwadratu a i 1 i różnicy kwadratu x i 2

wiem, że dużo tu tych "i", ale tak jest meta-poprawnie, i powinien Ci nauczyciel zaliczyć ;>