Odpowiedzi

2010-03-17T16:50:01+01:00
Nizina Wielkopolska : jest o niej dużo w encyklopedii ...;)
7 2 7
2010-03-17T16:50:56+01:00
Izina Wielkopolska jest regionem wybitnie rolniczym, o jednym z najważniejszych w Polsce poziomów rozwoju tego działu gospodarki. Przez stulecia uważana była za spichlerz Polski. Uprawia się głównie pszenicę, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce. Rozwinięta jest także hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu. Wysoko wydajne rolnictwo stało się podstawą rozwoju przemysłu spożywczego. Na obszarze całej tej krainy rozsiane są młyny, browary, zakłady przetworów ziemniaczanych, warzywnych i owocowych, gorzelnie oraz zakłady mięsne.
Na Nizinie Wielkopolskiej przeważają miasta małe, poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Rozmieszczone są one dość równomiernie. Największe miasta to: Kalisz,Konin, Ostrów Wielkopolski, Leszno i Poznań .
Na Nizinie Wielkopolskiej występują złoża węgla brunatnego oraz soli kamiennej (Kłodawa).Węgiel brunatny wydobywany jest na północy tego regionu, w okolicach miasta Turek, oraz na południu, w sąsiedztwie Bełchatowa. Tuż obok kopalni w Bełchatowie wybudowano ogromną elektrownię spalającą węgiel brunatny. Oba te zakłady stanowią podstawową część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Jego powstanie i rozwój spowodowały ogromne szkody w środowisku naturalnym. Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Bełchatowie jest jednym z najważniejszych wykopów w Europie – ma głębokość 190m, szerokość około 2,5km i długości niemal 6km. Dlatego też, nieco złośliwie, zwana jest przez ekologów ,,największą dziurą w Europie”. Elektrownia w Bełchatowie jest też jednym z największych w Polsce producentów szkodliwych pyłów i gazów. Także koło kopalni węgla brunatnego w Turku wybudowano dużą elektrownie cieplną. Również ten zespół górniczo-energetyczny stanowi poważne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego Niziny Wielkopolskiej i obszarów z nią sąsiadujących.

Jak by co to sobie po zmieniaj Pozdrawiam :)
19 2 19
2010-03-17T17:58:30+01:00
Nizina Wielkopolska leży w obrębie województwa wielkopolskiego i na kawałku łódzkiego i kujawsko pomorskiego. Tereny są w 99% nizinne. Przepływa tędy 3 co do wielkości rzeka Polski – Warta. Główne miasta to: Poznań, Kalisz, Gniezno, Konin, Leszno..Uprawia sie głównie pszenice , zyto , ziemniaki ,buraki cukrowe , rzepak oraz owoce i warzywa.Rizwinieta tam jest również hodowla bydła i drobiu.Na obszarze tej całej niziny rozsiane są browary , młyne , zakłady przetworów owocowych , warzywnych , ziemniaczanych.Na tej krainie PRZEWAŻAJA MAŁE MIASTA, rozmieszczone sa one dosyc rónomiernie.Są tu też kopalnie węgla brunatnego. Tutejsze ośrodki przemysłowe to przemysł spożywczy, elektromaszynowy i środków transportu, włókienniczy, skórzany i elektrociepłowniczy. Jest to ważny rejon biznesowy. Ośrodki przemysłowe emitujące duże ilości pyłów i gazów na Nizinie Wielkopolskiej są w Turku, Poznaniu i Koninie. Są tu lasy i o przewadze drzewostanu chorego, i zdrowego, mniej więcej w tych samych ilościach. Tutejsze rzeki są dość zanieczyszczone. Jest tu kilka parków krajobrazowych, m.in. Rogaliński i Nadwarciański oraz Wielkopolski Park Narodowy. W tych rejonach pod ochroną są: żmija zygzakowata, żółw błotny, bóbr, bocian biały, żubr, pełnik europejski. Atrakcją przyrodniczą są Dęby Rogalińskie.

mam nadzieje , że sie spodoba ; )
19 3 19