Odpowiedzi

2010-03-17T16:59:06+01:00
A) np. giewont , tatry
góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe i wulkaniczne.

b) np. południowobałtyckie
Pobrzeże - często bliżej nieokreślony przestrzennie pas lądu wzdłuż wybrzeża morskiego.

c) Pojezierza Polskie leżą w granicach maksymalnego zasięgu zlodowacenia Wisły. Ich najbardziej charakterystyczną cechą jest rzeźba młodoglacjalna. Dzielą się na trzy krainy geografi czne: Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Mazurskie.
2 3 2