Aby otrzymać punkty należy ROZWIĄZAĆ 3, 4, 5, 6 w innym bądź razie nie daję punktów i zgłasam SPAM...2. Dane jest: g = 9,79 i 9,82. Uzupełnij .
g dla O st. szer. geogr. -
g dla 60 st. szer. geogr. -

Od czego zależy współczynnik g, dlaczego są takie różne w szer. geogr?


3. Z wysokości 20 metrów wyrzucono poziomo ciało z Vo = 15 m/s. Oblicz zasięg rzutu, prędkość przy styku z ziemią, narysuj wektor przyspieszenia.

4. Odległość planet od słońca R1 = 2,4JA ; R2 = 9,6JA. Okres obiegu pierwszej planety wynosi 2 lata. Oblicz okres obiegu drugiej planety.

5. Oblicz ciężar ciała o masie 10kg, gdy planeta ma 4x większy promień nić Ziemia i masa planety jest 6x większa.

6. Oblicz pracę, którą wykona siła wznosząca ciało na h = 7280m o masie 10kg w planecie z podpunktu powyżej.1

Odpowiedzi

2010-03-17T20:25:26+01:00
Zadanie 2
W różnych punktach ziemi występuję różna siła odśrodkowa (bliżej lub dalej do osi ziemi).

g dla O st. szer. geogr. - 9,79
g dla 60 st. szer. geogr. - 9,82

Możesz o tym przeczytać tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przyspieszenie_ziemskie

zadanie 3
dane:
v₀ = 15 m/s
h = 20 m
g = 9,81 m/s²

szukane:
s = ?
v = ?

v² = v₀² + v₁²
v₁ - prędkość pionowa

s = v₀t
h = gt²/t => t = √(2h/g)
s = v₀ * √(2g/h)
s = 15 m/s √(2*9,81 m/s² / 20 m) ≈ 14,86 m

v₁ = gt = √(2gh)
v = √(v₀² + 2gh) ≈ 24,85 m/s

Przyspieszenie jest równe g i jest skierowane tak jak ono prostopadle w dół.

zadanie 4
Na podstawie trzeciego prawa Keplera:
"Stosunek kwadratu okresu obiegu planety wokół Słońca do sześcianu średniej odległości od Słońca jest stały dla wszystkich planet w Układzie Słonecznym"

dane:
R₁ = 2,4 JA
R₂ = 9,6 JA
T₁ = 2 lata

szukane:
T₂ = ?

R₁/T₁ = R₂/T₂
T₂ = R₂T₁/R₁
T₂ = 9,6 JA * 2 lata / 2,4 JA = 8 lat

zadanie 5
dane:
M = 6Mz
R = 4Rz
m = 10 kg
g = 9,81 m/s²

szukne:
a = ?

F = ma
a = F/m
g = GMz/Rz
a = G (M * m)/R² / m = GM/R² = 6/16 *GMz/Rz² = 6/16 g
a = 3,67875 m/s²

zadanie 6
dane:
h = 7280 m
m = 10 kg
a = 3,67875 m/s₂

szukane:
W = ?

z zasady zachowania pracy i energii
W = ΔEm = ΔEp = mah
W = 10 kg * 3,67875 m/s₂ * 7280 m = 267813 J

jak masz pytania to pisz na pw