Zad1) W 1992 roku Warszawie mieszkało 1644,5tys. osób, a w Polsce 38 504,7 osób. Ile procent ludnosci Polski w 1992 roku sanowili warszawiacy ? Wyniki podaj w zaokrogleniu do rzedu jednosci.

zad2) Z 4500Kg rudy żalaza otrzymano 630kg żelaza. Oblicz ile procent żelaza było w tej rudzie.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T16:58:15+01:00
Zad1) W 1992 roku Warszawie mieszkało 1644,5tys. osób, a w Polsce 38 504,7 osób. Ile procent ludności Polski w 1992 roku stanowili warszawiacy ? Wyniki podaj w zaokrągleniu do rzędu jedności.

Warszawie mieszkało 1644,5 * 1000
Polsce 38 504,7 * 1000

x = ( 1644,5 * 1000 / 38 504,7 * 1000) * 100%
x = 4,27%


zad2) Z 4500Kg rudy żelaza otrzymano 630kg żelaza. Oblicz ile procent żelaza było w tej rudzie.

x = 630kg/4500Kg * 100
x = 0,14 * 100%
x = 14%