Wartość paczki :
minimalna deklarowana wartość paczki pocztowej z podaną wartością nie może być mniejsza niż
a)75.00zł-dla paczki o masie do 1kg
b)iloczyn masy danej paczki (zaokrąglonej z górę do pełnyuch kilogramów) przez 75.00zł-dla paczek o masie ponad 1 kg.
Maksymalna wartość paczki z podaną wartością nie może przekraczać 70 000zł

zadanie : Minimalna wartość paczki o masie 750 dag wynosi

a)5625zł b)562,50zł c)600zł d)75zł

1

Odpowiedzi

2010-03-18T12:25:18+01:00
Minimalna wartość paczki o masie 750 dag wynosi 75 zł, ponieważ :

750 dag to mniej niż 1 kg
bo
1 kg = 1000 dag

A więc mieści się ona w przedziale a)75.00zł-dla paczki o masie do 1kg

Mam nadzieję, że pomogłam :)
3 3 3