Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-18T15:21:20+01:00
Praca jest podstawowym źródłem wiedzy człowieka i jego przeżyć. Człowiek w pracy widzi nie tylko zapewnienie środków materialnych potrzebnych do życia, lecz traktuje ją jako naturalną potrzebę, obowiązek społeczny i warunek własnego rozwoju. Praca odgrywa zasadniczą rolę w życiu każdego z nas i stanowi podstawę życia społecznego.
Główną rolą pracy jest przygotowanie człowieka do współpracy i życia w otaczającym go społeczeństwie. Najważniejsze jest zdobywanie wiadomości, umiejętności i stawianie czoła zadaniom.
Dzięki pracy człowiek zostaje wprowadzony w układ stosunków w życiu społecznym.
Praca zawodowa i kariera jest dla człowieka drogą realizacji życiowych pragnień.
Bardzo ważną rolę w procesie rozwoju zawodowego człowieka spełnia rodzina. To właśnie w rodzinie kształtują się pierwsze wiadomości człowieka o pracy, pierwsze umiejętności wykonywania prostych prac, pierwsze przyzwyczajenia do porządku i pomagania innym oraz zainteresowania pracą zawodową najbliższego otoczenia. Najważniejsze jest to, aby dzieci wzrastały w rodzinnej atmosferze, która przyczyni się do tego, że człowiek lubi pracę, ceni ją, rozumie jej sens i znaczenie.
Żeby uświadomić sobie tak ważne znaczenie pracy w życiu człowieka, trzeba zwrócić uwagę na stale wzrastające bezrobocie. Bezrobotny człowiek jest pozbawiony dochodów z pracy i wszystkich pozostałych wynagrodzeń. W naszej cywilizacji zawód i miejsce w hierarchii zawodowej jest podstawowym wyznacznikiem miejsca zajmowanego w społeczeństwie.
Rola pracy w życiu człowieka i współczesnego społeczeństwa jest ogromna. Kształtuje osobowość, wpływa na rozwój człowieka, przynosi radość, zadowolenie i satysfakcję. Jednak stanowi też źródło trudności zmartwień i niepowodzeń.