Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Slow - slower - the slowest
low - lower - the lowest
fast - faster - the fastest
big - bigger - the biggest
hot - hotter - the hottest
tall - taller - the tallest
easy - easier - the easiest
early - earlier - the earliest
late - later - the latest
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Stopniowanie przymiotników :
- slow, slower, the slowest
- low, lower, the lowest
- fast, faster, the fastest
- big, bigger, the biggest
- hot, hotter, the hottest
- tall, taller, the tallest
- easy, easier, the easiest
- early, earlier, the earliest
- late, later, the latest
25 4 25