Odpowiedzi

2010-03-17T17:19:47+01:00
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int i, length, JC;
string clear;
int main ()
{cout << "txttt:";
cin >> clear;
length = clear.length();
cout << endl;
cout << length << endl;
cout << endl;
for (i = 0; i < length; i++)
{JC = int (clear[i]) + int (3);
if ((JC >= 90 && JC < 97) || (JC > 122))
{ JC = JC - 26;
}
cout << char (JC);
}
cout << endl;
system ("pause");
return (0);
}
---------
coś takiego ?
wybacz lekką nieprzejrzystość
2 5 2