Zadanie1 .
Oblicz pole kwadratu o przekątnej 6 cm .

Zadanie 2 .
Oblicz pole trapezu o wysokości długości 8 cm i podstawach długości 6,4 i 3,8 cm

Zadanie 3 .
Pole trójkąta ma 6,3cnm, a jego wyskoksc ma 4,2cm . Oblicz podstawe tego trójkąta .

Zadanie 4.
Oblicz pole rombu o przekątnej 5 cm i 3,5 cm.

ZadaNie 5 .
Oblicz pole trojkąta i podstawie długości 4,2 cm

Zadanie 6 .
Pole równoległoboku ma 12,5 cm a jego podstawa 2,5 cm . Oblicz wysokośc równoległoboku .

Zadanie 7 .
Oblicz pole trójkąta o wysokości długości 8 cm i podstawie długości 7,4 cm .

Prosze o szybkie rozwiązanie zadania . Odwdziecze sie . ;d

2

Odpowiedzi

2010-03-17T17:24:46+01:00
Zadanie1 .
d=6
d=a√2
a√2=6
a=3√2

Zadanie 2 .

P=(a+b)*h/2
P=(6,4+3,8)*8/2
P=(6,4+3,8)*4
P=10,2*4
P=40,8

Zadanie 3 .

P=a*h/2
2P=a*h
a=2P/h
a=12,6/4,2
a=3

Zadanie 4.

P=e*f/2
P=5*3,5/2
P=8,75

Zadanie 5 .

Tu brakuje danych

Zadanie 6 .


P=a*h
h=P/a
h=12,5/2,5
h=6,25

Zadanie 7 .

P=a*h/2
P=8*7,4/2
P=4*7,4
P=29,6
1 4 1
2010-03-17T17:32:00+01:00
1.
P = 1/2 d²
d = 6 cm
P = 18 cm²

2.
P = 1/2 * h (a+b)
a= 6,4 cm
b = 3,8 cm
h = 8 cm
P = 1/2 * 8 cm (3,4 cm + 6,4 cm)
P = 4 cm * 9,8 cm
P = 39,2 cm²

3.
P = 1/2 a * h
h = 4,2 cm
P = 6,3 cm²
6,3 cm² = 1/2 * a * 4,2 cm
6,3 cm² = 2,1 cm a | : 2,1 cm
a = 3 cm

4.
P = 1/2 d₁ * d₂
d₁ = 5 cm
d₂ = 3,5 cm
P = 1/2 * 5 cm * 3,5 cm
P = 8,75 cm²

5.
P = 1/2 a * h
a = 4,2 cm
gdzie reszta danych?

6.
P = a * h
a = 2,5 cm
P = 12,5 cm²
12,5 cm² = 2,5 cm * h | :2,5 cm
h = 5 cm

7.
P = 1/2 a * h
a = 7,4 cm
h = 8 cm
P = 1/2 * 8 cm * 7,4 cm
P = 29,6 cm²
2 5 2