Odpowiedzi

2009-10-27T08:01:51+01:00
Pole ścieżki będzie równe różnicy pola klombu wraz ze ścieżką i pola samego klombu.

d klombu = 8 m, więc r klombu = 4 m
P klombu = π r² = π 16 m²

d klombu wraz ze ścieżką = 8 m + 2 * 2 m = 12 m, więc r = 6 m
Pole = π r² = π 36 m²

Pole ścieżki = Pole klombu ze ścieżką - Pole klombu = π 36 m² - π 16 m ² =
= 20 π m²

40 4 40