1. Wymień przyczyny rewolucji i powstań zbrojnych w Europie w latach 1848-1849.

2.Opisz rozwój wydarzeń rewolucyjnych w krajach niemieckich.
3. Jakie cele zamierzali osiągnąć włoscy rewolucjoniści ?
4.Wytłumacz, czym się różniła rabacja galicyjska od rewolucji krakowskiej.

Proszę jak najszybciej :**

1

Odpowiedzi

2010-03-17T17:30:13+01:00
1.
- pogłębiający się kryzys gospodarczy
-spadek poziomu życia
-obecność ideałów oświeceniowych
-chęć zmiany ustroju.
-chęć zjednoczenia państwa lub odzyskania niepodległości
2. 18.03.1848- bunt ludności w Berlinie
19.03.1848- odezwa Fryderyka Wilhelma IV do Berlińczyków
V 1848- zwołanie sejmu w Berlinie, który przeprowadza częściowe reformy
Sejm we Frankfurcie- Idea Małych i Wielkich Niemiec. Idea Małych Niemiec po mimo wprowadzenia nie wchodzi w życie.
3. Włoscy rewolucjoniści dążyli do połączenia Państw włoskich. Głównym inicjatorem tych żądań było Królestwo Sardynii ( najbardziej demokratyczne) z królem Karolem Albertem.
4. Niestety nie jestem w stanie Ci pomóc;/
Mam nadzieję, że się przyda!;)
11 4 11