Odpowiedzi

2010-03-17T17:40:04+01:00
Wyczerpywanie bazy surowcowej, dla przyszłych pokoleń nie starczy jej. zwiększona emisja CO2. Niszczenie środowiska, przez zajmowanie terenów na których istnieją złoża surowców.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:52:56+01:00
Zagrożenia z pozyskiwania energi sa takie :
w czasie ich pozyskiwania wytwarza sie wiele pyłów , emisja znacznych ilości tlenków siarki i azotu ,
ścieki technologiczne , odprowadzanie podgrzanej wody do rzek i jezior, hałas ,


W czasie użytkowania energii: może wystąpić zagrożenie pożarowe, zagrożenia mieszkań i budynków przez uszkodzenia instalacji wody gorącej, zagrożenia zatruciem lub
niebezpieczeństwo wybuchu gazów, wycieki ze zbiorników paliw ciekłych, zagrożenia radiacyjne
2 5 2