Oblicz:

a)∛25 × ∛5

b) ∛1/3 × ∛1/9

c) ∛½ × ∛0,25

d) ∛0,375 × ∛9

e) ∛6¼ ÷ ∛0,4

f) ∛2,25 ÷ ∛5⅓

g)∛6,4 ÷ ∛12½

h) ∛5/12 ÷ ∛0,72

i) √2½ × √⅝ - ∛1,8 ÷ ∛8⅓

j) 0,6(do 5) × (3⅓)(do 5) - √3 i 3/7 ÷ √6/7
_____________________________________
∛3/32 × ∛1/6

2

Odpowiedzi

2009-10-26T18:07:58+01:00
A) ∛25×5=∛125=5
b)∛1/3×1/9=∛1/27= 1/3
c)∛50/100×25/100=∛1/8=1/2
d)nie wiem
e)∛6¼÷0,4=∛25/4×10/4=∛125/8=5/2
f)∛2²⁵/₁₀₀×5⁵⁰/₁₀₀=∛²²⁵/₁₀₀×⁵⁵⁰/₁₀₀=∛⁹⁹/₈
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-26T18:24:30+01:00
A)∛25 × ∛5 = ∛25 x 5 = ∛125 = 5

b) ∛1/3 × ∛1/9 = ∛1/3 × 1/9 = ∛1/27 = 1/3

c) ∛½ × ∛0,25 = ∛0,5 x 0,25 = ∛0,125 = 0,5

d) ∛0,375 × ∛9 = ∛3/8 x 9 = ∛27/8 = 1,5

e) ∛6¼ ÷ ∛0,4 = ∛25/4 ÷ 4/10 = ∛25/4 x 10/4 = ∛250/16 = ∛125/8 = 1²/₃

f) ∛2,25 ÷ ∛5⅓ = ∛9/4 ÷ 16/3 = ∛9/4 x 3/16 = ∛27/64 = ³/₈

g)∛6,4 ÷ ∛12½ = ∛64/10 ÷ 25/2 = ∛64/10 x 2/25 = ∛128/250 = ∛64/125 = ₄/⁵

h) ∛5/12 ÷ ∛0,72 = ∛5/12 ÷ 72/100 = ∛ 5/12 x 100/72 = ∛500/864 = ∛125/216 = ⁵/₆

i) √2½ × √⅝ - ∛1,8 ÷ ∛8⅓ = √5/2 x 5/8 - ∛18/10 x 3/25 = √25 x 16 - ∛54/250 = √400 - ∛27/125 = 20 - 3/5 = 19,4

j) 0,6(do 5) × (3⅓)(do 5) - √3 i 3/7 ÷ √6/7 = (6/10 x 10/3)(do 5) - √24/7 x 7/6 = (60/30)(do 5) - √168/42 = 2(do 5) - √4 = 32 - 2 = 30
____________________________________
∛3/32 × ∛1/6 = ∛3/192 = ∛1/64 = 0,25

Sądzę, że tak ;)