Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:44:05+01:00
Przełom listopada i grudnia 1943 konferencja w Teheranie - spotkanie całej Wielkiej Trójki Roosevelta, Churchila i Stalina. Podjęto decyzje o otwarciu przez USA i Wlk. Brytanie tzw drugiego frontu. Wielka Trójka określiła rónież wstępnie przyszłe granice Polski które miały zostać przesunięte na zachód.

luty 1945 konferencja w Jałcie na Krymie gdzie gospodarzem był Stalin.Uczesticzyła w nim Wielka Trójka. Ustalono główne zasady polityki wobec pokonanych Niemiec. ZSRR zoobowiązał się przystąpić do wojny z Japonią w ciągu 3 miesiecy od kapitulacji Rzeszy. Uzyskał też prawo do zajecia nalezących do Japonii Wysp Kurylskich. Przywódcy USA i Wlk. Brytanii godzili się na powstanie sowieckiej strefy wpływów w Europie Środowej i Wschodniej. Polska, Czechosłowacja Wegry Rumunia Bułgaria Jugosławia czyli państwa do których w toku działan wojennych dotarła Armia Czerwona miały zostać podporządkowane ZSRR.
W Jałcie zadecydowano również o zwołaniu na kwiecień 1945 konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W lipcu 1945- Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie pod Berlinem gdzie podjeto kolejne decyzje dotyczące Niemiec i organizacji powojennego ładu w Europie. Na obszarze pokonanych Niemiec powstały cztery strefy okupacyjne - sowiecka, amerykańska,brytyjska i francuska. Administracje okupowanych terytoriów miała nadzorować Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec. Ziemie niemieckie na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej przekazano Polsce która uzyskala też obszar Wolnego Państwa Gdańsk. Postanowiono również że z obszaru Polski, Czechosłowacji i Węgier ludność niemiecka zosatnie wysiedlona.
2 4 2