Dam naj!!!
Napisz równania reakcji:
a)kwasu metanowego z tlenkiem glinu
b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia
c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu
d)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
e)kwasu propanowego z magnezem
(to jest z ćwiczeń do kl.3gimn "chemia nowej ery" jakby ktos mial juz to uzupełnione na str.62) DAM NAJJ!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:41:59+01:00
A)kwasu metanowego z tlenkiem glinu
6HCOOH + Al2O3 --> 2(HCOO)3Al + 3H2O
Metanian glinu (mrowczan glinu)

b)kwasu propanowego z wodorotlenkiem wapnia
2C2H5COOH + Ca(OH)2 --> (C2H5COO)2Ca + 2H2O
propanian wapnia

c)kwasu butanowego z tlenkiem sodu
2C3H7COOH + Na2O --> 2C3H7COONa + H2O
Butanian sodu ( maslan sodu)

d)kwasu oleinowego z wodorotlenkiem potasu
C17H33COOH + KOH --> C17H33COOK + H2O
oleinian potasu

e)kwasu propanowego z magnezem
2C2H5COOH + Mg --> (C2H5COO)2Mg + H2
propanian magnezu