Odpowiedzi

2010-03-18T10:25:18+01:00
Funkcje i role prezydenta:
- reprezentowanie naszego kraju w stosunkach miedzy narodowych
- prawo weta
- inicjatywa ustawodawcza
- nadawanie tytułów i odznaczeń

Funkcje i role premiera:
- reprezentuje Rade Ministrów
- kieruje, nadzoruje, koordynuje pracami Rady Ministrów
- jest zwierzchnikiem administracji rządowej
- wydaje rozporządzenia i zarządzenia

Funkcje o role ministrów;
- prowadzenie polityki wewnętrznej i zewnętrznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwa
- kierowanie administracją rządową
- wykonywanie ustaw i wydawanie rozporządzeń
- uchwalanie i kierowanie wykonaniem budżetu