Odpowiedzi

2010-03-17T17:42:26+01:00
Wizyta Marka Winicjusza u Petroniusza.

Odwiedziny w domu Aulusa Plaucjusza, ponowne spotkanie Marka z Ligią.

Petroniusz nakłania Nerona do zabrania Ligii z domu Alusa.

1.Pobyt Ligii w pałacu.

2.Uczta u Nerona, napastliwe zachowanie Marka.

3.Ligia spotyka w ogrodzie Poppeę.

4.W drodze do domu Winicjusza Ursus odbija Ligię.

5.Poszukiwanie Ligii przez Winicjusza.

6.Choroba córki Nerona, oskarżenie Ligii o rzucenie uroku.

7.Poznanie Chilona Chilonidesa, poszukiwanie przez niego Ligii.

8.Chilon ustala, że Ligia jest chrześcijanką.

9.Wyjazd Nerona do Ancjum i Baiae.

10.Chilon namawia Ursusa do zabicia Glauka.

11.Przyjazd do Rzymu Apostoła Piotra.

12.Spotkanie chrześcijan w Ostrianum, kazanie Piotra.

13.Winicjusz z Chilonem śledzą Ligię i usiłują ją porwać.

14.Udaremnienie porwania przez Ursusa.

15.Opieka chrześcijan nad rannym Markiem.

16.Glaukus wybacza Chilonowi swoje krzywdy.

17.Z obawy przed miłością do Marka Ligia odchodzi z domu Miriam.
3 2 3