Wykaż wykorzystując pojęcie energii i pracy, że znając współczynnik tarcia i drogę podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu, można wyznaczyć prędkość początkową pojazdu, który porusza się po poziomej drodze. Przyjmij, że samochód hamuje ruchem jednostajnym opóźnionym a wartość siły hamowania jest stała.
Pomóżcie.. Proszę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T18:03:20+01:00
Rozwiązanie zamieszczam w załączniku pdf.
3 5 3