Odpowiedzi

2010-03-18T14:20:43+01:00
W ujęciu historycznym można wyodrębnić:

popowstaniową Wielką Emigrację, która w latach 1831-1863 tworzyła i decydowała o kierunkach polskich ruchów narodowo-niepodległościowych,
pracę organiczną, która legła u podstaw gospodarczego rozwoju Polski pod zaborami,
ruchy niepodległościowe (partyzantka Zaliwskiego, powstanie krakowskie, Wiosna Ludów, powstanie styczniowe),
ruch robotniczy i rewolucję 1905 roku,
aż po ostatnie działania organizacji lewicowych, narodowych i ludowych w początkach XX wieku.
1 1 1