1Trójkąty ABC i A1B1C1 są podobne. Oblicz skalę podobieństwa i długości pozostałych boków, jeżeli:
A)|AB|=4cm, |AC|=7cm, |A1B1|=10cm, |B1C1|=20cm
B)|AB|=3/4cm, |BC|=10mm, |A1B1|=30cm, |A1C1|20cm

jest to zadanie 5 str 118 w zbiorze zadań w książce MATEMATYKA WOKÓŁ NAS.

1

Odpowiedzi

2010-03-17T19:13:34+01:00
A₁B₁/AB=10/4
Skala podobieństwa wynosi 2,5
B₁C₁/BC=20 cm/8 cm
BC=8 cm
A₁C₁/AC=17,5 cm/7 cm
A₁C₁=17,5 cm

A₁B₁/AB=30cm/¾ cm
Skala podobieństwa wynosi 40
A₁C₁/AC=20 cm/½cm
AC=½ cm
BC=10 mm=1 cm
B₁C₁/BC=40 cm/1 cm
B₁C₁=40cm