Zad.1
Do zbiornika wodnego doprowadzono dwie rury o różnych przekrojach.Wlewając wodę pierwszą rurą można go napełnić w czasie 5 godzin, a drugą w czasie 3 godzin.W jakim czasie można napełnić ten zbiornik,wlewając wodę obiema rurami jednocześnie.


Zad.2
Ile kilogramów wodnego roztworu soli kuchennej o stężeniu 15% trzeba zmieszać z roztworem soli o stężeniu 4%,aby otrzymać 11kg roztworu o stężeniu 11%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-17T17:47:19+01:00
Zad1
Do zbiornika wodnego doprowadzono dwie rury o różnych przekrojach.Wlewając wode pierwszą rurą ,mozna go napełnić w czasie 5 h ,a drugą w czasie 3 h.W jakim czasie mozna napełnić ten zbiornik wlewając wodę obiema rurami jednocześnie ?

w 1h- 1/5 zbiornika napełnimy 1 rurą
w 1h- 1/3 zbiornika napełnimy 2 rurą
razem
w 1h:
1/5+1/3=3/15+5/15=8/15 zbiornika

cały: 15/8 h=1,875 h

zad2
x-ilość kg roztworu 4%-go
y-ilość kg roztworu 15%-go

11*0,11=1,21 kg-masa rozpuszczonej soli w roztw. 11%

x+y=15 |*(-0,04)
0,04x+0,15y=1,21

-0,04x-0,04y=-0,6
0,04x+0,15y=1,21

0,11y=0,61
y=5,55 kg
x=9,45 kg
1 5 1