Odpowiedzi

2009-10-26T18:20:25+01:00
Dane: Szukane: ?
mr1=3kg Cp2=?
mr2=53kg
Cp1=2%
ms=? Wzór:
Cp=(ms:mr)*100%
ms=(Cp:100%)*mr
ms=(2%:100%)*3kg
ms=0,02*3kg
ms=0,06kg
Cp2=(0,06:53kg)*100%
Cp2=0,00113207...*100%
Cp2=~0,11%
Odp.Otrzymany roztwór ma stężenie ~0,11%