Odpowiedzi

2010-03-17T17:48:07+01:00
Jeśli na całe boisko zużyto 42t asfaltu, to położono 42/1,4 metry sześcienne, czyli 30m3
Boisko ma wymiary 20x40m.
Grubość x wyznaczamy więc ze wzoru: 20*40*x=30
czyli x=30/800=0,0375m=3,75cm
Odpowiedź: grubość asfaltu to 3,75cm
2010-03-17T18:33:44+01:00
Na całe boisko zużyto 42t asfaltu - położono 42/1,4 metry sześcienne, czyli 30m sześcienne
Boisko ma wymiary 20x40m.
Wzór na grubość 20*40*x=30, czyli x=30/800=0,0375m=3,75cm
Odpowiedź: Grubość asfaltu to 3,75cm