Najlepiej na dziś.. temat do wyboru

"Ludzie budują za dużo murów, za mało mostów" (I.Newton). Jak budować mosty? O sobie, współmieszkańcach mojego regionu, miasta, osiedla."Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Rozważania o zjawisku uzależnienia od Internetu i rzeczywistości wirtualnej we współczesnym świecie.


min 280 słów

1

Odpowiedzi

2009-10-26T18:10:09+01:00
"Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". Rozważania o zjawisku uzależnienia od Internetu i rzeczywistości wirtualnej we współczesnym świecie.

1. Co to jest uzależnienie internetowe?

Uzależnienie internetowe jest zdefiniowane jako jakiekolwiek online-zorientowane, przymusowe zachowanie ingerujące w normalne życie będące przyczyną stresu związanego z rodziną, przyjaciółmi, najbliższymi czy też problemami w pracy. Uzależnienie od Internetu zostało nazwane Internetową zależnością oraz Internetowym przymusem. Niezależnie od nazwy, jest to przymusowe zachowanie, które kompletnie dominuje życie uzależnionej osoby.

Uzależnienia Internetowe stwarzają Internet bardziej ważnym od rodziny, przyjaciól i pracy. Internet staje się głównym celem organizowania życia uzależnionych.ęłęó Chcą poświęcić sie najbardziej temu, w co wierzą , żeby kontynuowac i uchronić ich niezdrowe zachowanie.

2. Jak rozpoznać, że jesteś uzależniony od Internetu?


Nie ma określonego wzorca, który definiuje uzależnienie Internetowe. Te zachowania, ktore przejmują kontrolę nad życiem uzależnionych i stają się niekontrolowane, na przykład : przymusowe używanie Internetu, zaabsorbowanie przebywaniem online, oszukiwanie oraz ukrywanie prawdziwego rozmiaru lub "charakteru" twojego uzależnienia, i niezdolność do kontrolowania albo poskromienia swojego życia online. Jeśli użytkowanie Internetu ingeruje w twoje życie w jakiejkolwiek formie ( np. ma wpływ na twoją pracę, życie rodzinne, stosunki miedzyludzkie, szkołe itp ) możesz mieć problem. Należy jednak podkreślić , że ilość czasu spędzanego online nie oznacza posiadania problemu z uzależnieniem, ale to jak ten czas wpływa na twoje życie.

3. Co powoduje uzależnienie Internetowe?

Uzależnie Internetowe może być zrozumiałe, przez porównanie go do innych rodzajów uzależnień. Człowiek uzależniony od alkoholu lub od innych używek, na przykład, rozwijanie się stusunku do ich używek - stosunek ten staje się rzczą pierwszorzędną nad wszystkimi aspektami ich życia. Uzależnienia te sprawiają, że czują się po prostu normalnie. W uzależnieniu internetowym występuje analogiczna sytuacja. Internet - tak jak jedzenie lub narkotyki - sprawia, że człowiek osiąga stan odurzenia/odlotu ( ang. high - odurzony/odlot ) i ludzie uzależnieni zawisają w cyberprzestycznym odurzeniu aby poczuć się normalnie. Ich niezdrowe stosunki miedzyludzkie zamieniają się w zdrowe. Wybierają tymczasową przyjemność, od głębszych zażyłych kontaktów. Internetowe uzależnienie ma takie samo działanie jak inne uzależnienia. Uzależnienia Internetowe przejmuje kontrole nad zachowaniem i przechodzi w rozpaczliwą serię porażek. Utrata poczucia własnej godności rośnie, potrzeba ucieczki rośnie nawet od poźniejszych zachowanań spowodowanych uzależnieniem. Bezsilność szerzy się na życie uzależnionych.


4. Ilu ludzi jest uzależnionych od Internetu?


Szacunkowo od 5 do 10% populacji.

Mam nadzieje że pomogłam... jak za długo to sobie możesz skrucić ;)